Texty

 

V Praze dne 20. září 2011

 

Prohlášení ke Dni míru:

(21.9. je den, který OSN vyhlásila jako Mezinárodní den míru, den globálního příměří a nenásilí)

Tento text byl přečten na společenské akci pořádané ke dni Míru (21.9 2011) na prachatickém Parkánu.

      

     Války, puče, nepokoje, hladomory, sebevražedné atentáty, masakry s mnoha oběťmi - to vše nám nabízejí zprávy, přicházející ze světa, měsíc co měsíc. Většinou je to smutná podívaná, která vám na optimismu nepřidá. Proto velice vítám tento den, kdy se lidé celého světa mohou připojit k touze po míru. Míru bez omezení - míru bez hranic. Míru vysněného -celosvětového. 

A protože vize jednotlivců tvoří naši budoucnost, budeme-li snít pozitivně, bude také naše budoucnost pozitivní. Mír mezi národy, vzájemný respekt a spolupráce, harmonie a vzájemná úcta mezi lidmi, láska - to jsou hodnoty, na kterých se dá stavět. Hodnoty, ze kterých může vzniknout celosvětové společenství, ve kterém stojí zato žít. 

Považuji proto za důležité soustředit se na pozitivní aspekty lidské existence. Vyzdvihnout to, že život, ať už se nacházíte kdekoliv na světě, přináší každému kromě běžných životních starostí a strastí také mnoho pěkného a pozitivního. Je na nás čemu pak budeme přikládat větší váhu, čím se budeme více zaobírat na co budeme soustředit svoji pozornost. Slova jako láska, mír, přátelství, mají velkou sílu. Stejně tak jako slova válka, nenávist, zloba, závist. Přál bych nám, abychom ta první slova používala co nejčastěji a ta druhá, aby zmizela v propadlišti dějin třeba proto, že je již nebudeme potřebovat. 

 

Na světě je přes šest miliard lidí. Kdyby každý před usnutí vyslovil s upřímným přáním větu:
"Nechť jsou šťastny všechny bytosti," dokážete si představit jakou by mohla mít tato slova kolektivní sílu? A přitom je to jen PĚT SLOV.  Pouhých pět sekund času z každého dne - investovaných ve prospěch celosvětového prospěchu.

Myslím, že ve vzájemném souznění a v kolektivním směřování společnosti ke správným hodnotám je naše budoucnost. Jedno je jisté - bude taková jakou si ji uděláme. A já pevně věřím, že to bude budoucnost, ve které slovo Mír nebude jen prázdným pojmem, ale hodnotou jejíž svátost nebude chtít nikdo porušit. Nikoli proto, že by se bál odvety, ale proto, že nebude mít chuť ani důvod to udělat. 

Připojuji se tímto ke Dni Míru a posílám vřelý pozdrav všem lidem dobré vůle, kteří se rozhodli taktéž vyjádřit svou podporu myšlence harmonického světa oproštěného od zbytečného násilí, malicherných válek, svárů a konfliktů.  


Petr Matějček

_______________________________________________________

Motto oslavy tohoto svátku v Prachaticích:

"I mohutný oceán je stvořen z mnoha malých kapiček, které se spojily v jedno. Přispějme svou kapkou ke světovému míru. Vytvořme z kapek soucitu, porozumění a lásky mohutný proud dobra, který zaplaví celou Zemi."

   

TOPlist