Incidenty a případy pozorování UFO

 

Výběr zajímavých incidentů a pozorování UFO  

Nedovolím si odhadnout počet případů pozorování UFO, protože vezmeme-li v potaz celý svět a fakt, že o pozorování UFO jsou již zmínky ve Starém Egyptě či v Bibli, dostali bychom se celkově na neuvěřitelně vysoké číslo. Navíc hovoříme jenom a pouze o písemně či jinak zdokumentovaných pozorováních. Jako názornou ukázku toho "že se opravdu neustále něco děje"  zde předkládám několik vybraných zajímavých případů z minulého století, které však tvoří jen pomyslnou špičku ledovce:  

 

1995 - Čečensko- vyostřený konflikt v Čečensku zřejmě přilákal zájem UFO, protože se nad bojištěm objevily dva neznámé objekty doutníkového tvaru, které spatřily obě bojující strany i přítomní novináři.

  

1992- DAGESTÁN nový typ sovětské stíhačky SU-27 náhle a záhadně zmizel kontrolnímu středisku z obrazovek radarů. Dle hlášení protivzdušné obrany bylo ve stejném čase pozorováno i UFO. SU-27 se již nikdy nepodařilo nalézt.

  
  Sovětská stíhačka SU-27.

 

1989Přistání ve Voroněžském parku

 27. září 1989 upoutala skupinu chlapců hrajících fotbal ve Voroněžském parku růžová záře na obzoru, která obklopovala červenou kouli o průměru zhruba 10 metrů. Okamžitě se na místě shromáždil dav lidí a pozoroval, co se bude dít. Koule se snesla k zemi a vystoupili z ní třímetrový mimozemšťan, který byl oblečen do stříbrné kombinézy, bot bronzové barvy a na prsou měl vyobrazen podivný disk.  Spolu s ním do prachu Voroněžského parku otiskl svá chodidla i jeho společník - cosi co vypadalo jako neživý stroj, tedy robot. Jeden z chlapců začal strachy křičet, ale mimozemšťan na něj zaměřil svou pozornost a chlapec ztichl a nemohl se hýbat. Poté údajně následoval těžko uvěřitelný incident, kdy mimozemšťan namířil jakýmsi trubicovitým přístrojem na dalšího chlapce a ten doslova zmizel. Následně nato dvojice podivných návštěvníků Voroněžského parku nastoupila do červené koule a odlétla. V tu chvíli se chlapec opět objevil.

Tuto událost dosvědčilo vyšetřujícím orgánům několik očitých svědku včetně chlapce, který se jmenoval Vasja Surin.

Nad Voroněží bylo v těch dnech spatřováno UFO v hojném počtu a to nejrůznějších tvarů. Navíc během září byla zaznamenána vlna pozorování UFO po celém SSSR. Španělský novinář Miguel Base, poté co se dočetl o incidentu ve Voroněžském parku upozornil na fakt, že ještě před touto událostí byly v Cádizu pozorovány podivné bytosti, podle popisu identické s těmi jež pozorovali chlapci v parku  ve Voroněži.

 Zdá se vám to jako pohádka z dalekého Ruska? Tak teď se podržte!!!

 Podobný incident se totiž odehrál také v České republice!

Podrobnosti o případu prověřuji a budou popsány v jedné z mých připravovaných knih.

  

1988 - Kapitán Gribanov zasažen paprskem od UFO

Další oficiální zpráva ze zimy roku 1988 hovoří o přímém incidentu mezi ruským důstojníkem kapitánem Gribanovem a UFO. Kapitán Alexander Gribanov stál společně s několika kolegy před vojenskou budovou, když spatřili jak se k nim rychle blíží rudá koule se zelenavým nádechem. Koule doplula až na pouhých dvacet metrů od vojáků mezi kterými nastal zmatek. Gribanov vycítil podivné spojení mezi vlastní osobou a podivnou koulí. Cítil, že celé jeho tělo je nabíjené "energií a teplem." Přesto zareagoval a vystřílel na kouli celý zásobník pistole avšak bez nejmenšího výsledku. UFO poté odplulo směrem k obzoru.

Tím však celý případ neskončil. Od té doby se u kapitána Gribanova začaly projevovat zvláštní schopnosti. Dokázal "pracovat" s myšlenkami ostatních lidí a stal se léčitelem. Je přesvědčen o tom, že se v něm tato síla otevřela po incidentu s UFO, protože do té doby byl silně materialisticky zaměřený, na léčení energií nevěřil, a celý svůj život striktně podřizoval kariéře v armádě.

Velice zajímavý příběh ve kterém se opět setkáváme s mimozemským létajícím strojem ve tvaru rudé koule, které se nad bývalým SSSR objevovaly velmi často.

 Tak jako například v následující kauze:

 

1986 UFO nad Černobylem

26. dubna 1986 vybuchl atomový reaktor v ukrajinské jaderné elektrárně Černobyl. Nebezpečné radioaktivní záření devastovalo vše v okolí mnoha desítek kilometrů. Následky této katastrofy byly strašlivé. Očití svědkové však tvrdí, že nad reaktorem bylo pozorováno UFO, které ozařovalo místo havárie dvěma rudými paprsky. Toto tvrzení se opírá o konkrétní výpovědi dvou můžu, kteří byli přímo u toho.

Michail Varický a Michail Samoljenko pracovali jako technici v Černobylské elektrárně, ale v den katastrofy neměli službu. Probudil je poplašný signál a proto oba rychle spěchali k samému srdci jaderné elektrárny - k reaktoru. Spatřily reaktor v plamenech, změřili sílu radioaktivity a protože byla kritická ( 3 000 milirentgenů/hod) rozhodli se vrátit pro ochranné obleky. Cestou zpět spatřili, z auta, nad reaktorem ohnivou kouli, která mohla mít v průměru 8 metrů. Z této koule vycházely dva paprsky a mířily přímo na reaktor. Celá akce trvala přes tři minuty a podivný létající objekt byl vzdálen od reaktoru 300 metrů. Pohyboval se velice pomalu a posléze odletěl pryč. Když, po třech hodinách od prvního měření provedli technici opětovné měření hladiny radiace, přístroje vykazovaly hodnoty 800 milirentgenů/hod.

 Pokud mimozemšťané napomáhali člověku eliminovat škodlivé záření, které i přesto napáchalo nedozírné škody v dalekém okolí (radiace byla naměřena až u nás v České republice), jaké důsledky by měla černobylská havárie bez jejich pomoci? Nutno mít na paměti, že jde samozřejmě opět pouze o spekulaci, nicméně výpovědi pracovníků Černobylské elektrárny a naměřené údaje hovoří jednoznačně. Navíc četná pozorování UFO nad elektrárnami a vojenskými základnami bývalého SSSR nebyla ničím neobvyklým a stávala se veřejným tajemstvím tamějších zaměstnanců.

 
Černobylská havárie byla opravdovou tragédií.

 

1961 - Případ manželů Hillových 

– nedobrovolný kontakt manželů Hillových s mimozemskou civilizací, rozvířil v Americe  hladinu veřejného mínění a vyvolal velký rozruch.

 


Betty a Barney Hillovi z USA vypráví o svém zážitku.   

 

24. červen 1947 - Létající talíře dostávají svůj název

Kenneth Arnold- dvaatřicetiletý podnikatel s hasícími přístroji a zkušený sportovní letec, který  při letu  nad náhorní plošinou Skalnatých hor u druhé nejvyšší hory  Spojených států (Mount Rainier - 4 391m), spatřil formaci devíti zvláštních strojů. Letěli vysokou rychlostí v neobvyklé formaci. Před jejich spatřením byl navíc Arnold oslněn podivným modrobílým zábleskem. Po přistání o tom informoval novináře a úřady a strhl tak lavinu zájmu o fenomén UFO.

Protože spatřené objekty popisoval jako létající pánve na pečení omelet, či jako obrácené talíře ihned se vžil populární a dodnes používaný, a nutno dodat že velmi výstižný název, "flying saucer" nebo-li "Létající talíř."


Kenneth Arnold     

 

1915 – Únos celého pluku

Jeden z nejpodivnějších únosů se odehrál za první světové války. Pokud je tedy za první případ považován únos manželů Hillových z roku 1961 pak to, co vzápětí budu popisovat se odehrálo o téměř padesát let dříve.

21.srpna roku 1915 jednotka britských vojáků (4. norfolkský pluk) doslova vpochodovala do podivného mlžného oblaku, který se snesl a válel po zemi.  Oblak byl dle očitých svědků cca. 245 metrů dlouhý a okolo 65 metrů vysoký. Vpochodoval do něj celý pluk čítající přesně 266 vojáků. Na obloze viselo šest dalších podobných mlhovitých mraků. Mrak poté, co do něj jednotka doslova vpochodovala, se pomalu vznesl k nebi na úroveň ostatních mraků, a následně všechny tyto mraky začali společně (!) pomalu plout směrem na Bulharsko navzdory větru, který nevanul tímto směrem. Nikoho ze 4. norfolského pluku již nikdo nikdy neviděl a pluk byl označen za pohřešovaný. Tuto událost místopřísežně dosvědčila řada vojáků, kteří ji přímo viděli. Paradoxem je že v následné bitvě u Dardanel padlo 34 000 mužů a takový osud by čekal zřejmě i většinu členů záhadně zmizelého 4. norfolského pluku.

Tato událost je doložena historickými vojenskými zápisy.

TOPlist